Polityka prywatności

RODO – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych przez w związku z korzystaniem z naszych usług, jest Łukasz Tomczak, właściciel Biura Podróży Smile Travel z siedzibą w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 18, numer NIP 784 230 86 18.

2. Nasze dane kontaktowe to:
Biuro Podróży Smile Travel Łukasz Tomczak, ul. Gnieźnieńska 18, 62-270 Kłecko
Biuro obsługi klienta: ul. Moniuszki 4, 62-200 Gniezno
Tel biuro: (61) 426 97 89,
Tel kom. 609-531-869 – administrator danych
Adres e-mail: l.tomczak@wycieczkigrupowe.com, biuro@smile-travel.pl 
Strona www: www.smile-travel.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług z nią związanych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 6 ust. 1 pkt F) – działania marketingowe.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego zrealizowania umowy organizacji wyjazdu bądź uczestnictwa w nim, a także w celu wystawienia na przykład faktury.
Niektóre z Państwa danych są danymi opcjonalnymi, jak: numer kontaktowy i adres e-mail oraz dane osoby do kontaktu z Państwa strony, które nie mają wpływu na możliwość zawarcia z Nami umowy jednak brak ich podania, może wpłynąć na jakość wykonania usług i realizacji umowy.

5. Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom biorącym udział w realizacji usługi turystycznej na nasze zlecenie m.in. firma ubezpieczeniowa, hotel, służba graniczna, linie lotnicze, promowe, itp.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do podanych Nam danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych oraz ich usunięcia.
W każdym wypadku mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas podanych Nam przez Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.
Wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem naszego adresu mailowego: l.tomczak@wycieczkigrupowe.com lub bezpośrednio w siedzibie naszego biura w formie pisemnego wniosku.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych  osobowych lub ewentualnego naruszania Państwa prawa do prywatności, prosimy o kontakt: mail l.tomczak@wycieczkigrupowe.com, tel. 609-531-869.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy w celu wykonania usługi oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych, czyli okres 5 letni.

8. Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy, czy prawidłową realizację usługi.